Expert vreest vuurwerkramp

ROTTERDAM - Nederland staat tijdens de millenniumwisseling een "oerknal" te wachten. Volgens G. Wagenvoort, voorzitter van de vereniging Evenementen Vuurwerk Nederland (VEV) is er momenteel zoveel zwaar en gevaarlijk vuurwerk in omloop onder particulieren dat 'Nederland deels kan worden weggevaagd'. "Ik maak me gigantische zorgen. Er komen vrachten met bommen van twintig tot dertig centimeter ons land binnen. Die explosieven hebben een kracht van tweehonderd tot driehonderd meter waarbinnen alle ruiten sneuvelen. Ik ga met de jaarwisseling absoluut niet naar buiten," aldus Wagenvoort.

Overgenomen uit SP!TS, woensdag 8 december 1999.

meer dan 500 maal ..