home
het Gedicht
de Slachtoffers
de Ramp
de Verloren stad
de Rapporten
13 mei Door de jaren
het Recht
13 mei forum
13 mei Links
deze Site
uw  Bijdrage
het Gastenboek
de Disclaimer
Mail @13mei2000.nl

De (vele) rapporten n.a.v. de Ramp zijn ruim beschikbaar op het internet. Maar helaas zijn er erg veel in afwijkende formaten, zoals Word documenten of wordt Acrobat gebruikt. Op deze site staat alles in html, de taal van het internet. Sommige van de onderstaande rapporten zijn omvangrijk, maar hier goed te bekijken, ook als u beschikt over een ISDN aansluiting of telefoonmodem. Bovenaan staat een samenvatting, welke (met toestemming) is overgenomen uit de wijkkrant Enschede Noord, april 2001.
Het downloaden van de rapporten in html is ook mogelijk!

Personen of instanties die eventueel bezwaar hebben tegen (een gedeelte van) deze publicaties worden vriendelijk verzocht dit kenbaar te maken. abuse@13mei2000.nl

Alle rapporten op de site zijn ge├»ndexeerd! Er zijn meer dan 1,5 miljoen woorden, en de zoek interface is klaar. U kunt zoeken in resultaten, 4300 bestanden, totaal 60 megabyte.    

Samenvatting van de eindrapportage vuurwerkramp, door Piet IJgosse, wijkkrant Enschede noord

Diverse instanties :

download
Stand van zaken vuurwerkramp, juni 2001.
Brief van het Openbaar Ministerie en politie.
Feitenoverzicht / Rapport COT universiteit Leiden (22 sept. 2000) 862 Kb
Vuurwerkramp reconstructie (november 2000) 2.980 Kb
Tussenrapport (Reconstructie iov Bel.Ver.Slachtoffers Vuurwerkramp) 67 Kb
TNO rapport Veiligheidsadvies m.b.t. het bedrijf Haarman Vuurwerk 112 Kb

Ministerie binnenlandse zaken, rapporten van diverse inspecties :

1) Beschrijving uitvoering gezamenlijk onderzoek rijksinspecties, Conclusies en aanbevelingen 367 Kb
2) Brief Min. BiZa aan de Tweede kamer der statengeneraal 12 Kb
3) Onderzoek naar het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving met betrekking tot VROM-regelgeving, voorafgaand aan de vuurwerkramp op 13 mei 2000 te Enschede 506 Kb
4) Preparatie, voorbereiding op rampen. O.a. Nibra 86 Kb
5) Onderzoek naar het brandweeroptreden, tot en met de fatale explosies 1.074 Kb
6) Algemene co├Ârdinatie bestrijding 543 Kb
7) Onderzoek bron-effectbestrijding 1.078 Kb
8) Geneeskundige hulpverlening getroffenen 832 Kb
9) Onderzoek Milieubelasting & gezondheidsrisico's 81 Kb
10) Een diepe indruk, onderzoek naar het politie-optreden tot 24 mei. 743 Kb
11) Onderzoek registratie slachtoffers 136 Kb
12) Analyse publieksvoorlichting 116 Kb
13) Onderzoek bevolkingszorg 356 Kb
14) Arbeidsinspectie 515 Kb
15) Rijksverkeersinspectie 124 Kb

Commissie Oosting, rapporten & persberichten :

Co. Oosting, instellingsbeschikking 28 Kb
Co. Oosting, onderzoekplan 184 Kb
Co. Oosting, persbericht installatie 26 Kb
Co. Oosting, persbericht eindrapport 9 Kb
Co. Oosting, eindrapport 2.054 Kb
Co. Oosting, eindrapport publieksversie, 40 vragen en antwoorden over de vuurwerkramp 426 Kb
Co. Oosting, eindrapport bijlage A, SE Fireworks, de overheid, de Ramp 13.837 Kb
Co. Oosting, eindrapport bijlage B, rampbestrijding en gezondheidszorg 789 Kb
Co. Oosting, eindrapport bijlage C, praktische hulpverlening 1.250 Kb
Co. Oosting, Bijlagen algemeen 138 Kb
Co. Oosting, Final Consideration (Engels) 107 Kb
Co. Oosting, Slotbeschouwing (Nederlands) 275 Kb