home
het Gedicht
de Slachtoffers
de Ramp
de Verloren stad
de Rapporten
13 mei Door de jaren
het Recht
13 mei forum
13 mei Links
deze Site
uw  Bijdrage
het Gastenboek
de Disclaimer
Mail @13mei2000.nl

 

De Ramp in cijfers.

 
Slachtoffers:
Doden 22
Gewonden 947
waarvan zwaar 250
blijvend zwaar letsel (ledematen) 68
blijvend letsel 33
dakloos 4163 personen; 2400 huishoudens
studenten dakloos ~ 250
meerdere nachten niet thuis 10.300 mensen / 3000 woningen
min of meer ernstige geestelijke problemen 2500 (schatting)
blijvende psycho-sociale nazorg (januari 2002, na 20 maanden) 342 mensen
Verloren
straten 11
huizen 450
huizen buiten schutting 50
bedrijven 109
bedrijfsgebouwen 49
ateliers 60
gebied > 42 ha
Beschadigd(e)
straten ~ 20
aantal beschadigde woningen in de directe omgeving van het rampgebied 1500
bedrijven 281
bedrijfsgebouwen 21
ateliers 80 kustenmakers
gebied >120 ha
Lengte schutting om Rampgebied mei 2001 (1 jaar na dato) Wie helpt?
Lengte schutting om Rampgebied mei 2002 (2 jaar na dato)
Aantal getroffen bedrijven 523, waarvan 123 binnen de schutting (binnenring) en 81 buiten de schutting (buitenring)
Gezondheids-
onderzoek
Aantal deelnemende personen 4232
bloed / urine onderzoek 3843 / 4122
Ingevulde vragenlijsten 3729
Aantal personen als slachtoffer geregistreerd bij IAC 11.500
Aantal mensen met psycho-problematiek Deskundigen schatten op 30.000
Melding *
brand Tollensstraat, motoragent 15.01.46 uur
eerste burger 15.02.14
burger : vuurwerkopslag 15.02.23
alarm brandweer 15.03.57
1e brandweerauto, 3 man 15.08
waterkanon werkbunker 15.15
1e ambulance 15.16
brand meester (!) 15.27
begin angstaanjagend geroffel 15.33.27
steekvlam 15.33.34
eerst grote explosie 15.34.40 uur
laatste explosie 15.35.46 uur
rampenplan 16.50 uur
oproep brandweer regio 17.05
Materiële schade
Totaal >E 550.000.000  (ƒ1,21 mld )
bedrijven > E 265.000,000 (ƒ584 mln )
wv bij Grolsch E 60.00.000 (ƒ132 mln )
woonhuizen > E 137.000.000 (ƒ 300 mln)
gemeentelijke eigendommen E 72.600.000 (ƒ 160 mln)
op te ruimen puin 250 miljoen kilo, dat zijn
10.000 vrachtauto's met 25 ton
Verloren brandweer auto's (van  4 autospuiten, 1 ladderwagen,
Brandweer Enschede) 1 auto van de officier van dienst
Totaal 1,95 mln Euro 
Verloren politie auto's 9 opvallende en 1 onopvallende
Diversen
tijd tussen 2 zwaarste explosies 66 seconden
geëxplodeerd vuurwerk 177 Ton
rookpluim zichtbaar 95 km (vanaf dak knmi); 80 km (Drachten)
explosies te horen in Emmen (email fam. Schuiling)
foto krater / verzakking beton door explosie 13.5 meter breed en 1.85 meter diep, dwars door dik beton
Brokstukken beton weggeslingerd tot op 580 meter *
bijlage A Snelheid drukgolf 380 meter per seconde1
foto Omvang "vuurbol" laatste explosie ca. 135 meter, rond van vorm
stille tocht 19 mei ruim 100.000 deelnemers
politiek offer 2 wethouders;
gedupeerde ondernemingen c.a. 500
vereniging gedupeerde ondernemers 215 leden
aantal Tollens-straten in Nederland 39   (tot 13 mei 2000)
opvang 13 mei Diekmanhal 700 personen
nacht opvang Diekmanhal 1e 380; 2e 184; 3e 97 mensen
Aantal geregistreerde getroffen ondernemers, kunstenaars, instellingen en verenigingen 635
giro 777 >E 20,5 mln (ƒ 45 mln)
Gronau (Duitsland) >E 340.000 (ƒ 750.000)
Inwoners Graafschap Bentheim E 137.000 (ƒ 300.000) voor de 4 weduwen & hun 11 kinderen van de omgekomen brandweermannen
Hengelo E 36.300 (ƒ 80.000) Dit is 1 gulden per inwoner
hulpacties, benefietactiviteiten ruim 100
benefietconcert UTwente 14 juni 2000 E 837.980 ;25.000 bezoekers
aktie van 42 radiostations E 283.000 (ƒ 623.544,10)
internet site gemeente 13 - 25 mei : 4.000.000 hits
emails 13 - 25 mei : 11.000
waarvan 9.000 condoleances
telefoongesprekken 0800 - 1100 35.000
meldpunt vermisten 260
Condoleanceregister 30.000
13-20 mei journalisten 200
13-20 mei Camera-ploegen 25 x 6 mensen
Inzet brandweer
13 mei 200 - 300
14 mei 300
totaal 1675
regio Twente 835
Lengte slangen > 37 Km
Pomp capaciteit 5600 L/minuut
13 - 25 mei 1675 mensen
835 uit de regio
brandweer vliegbasis 30
bedrijfsbrandweer 20
uit Duitsland 80
Inzet politie
13 mei 400 a 500
14 - 25 mei 665 per dag (gemiddeld)
13 - 25 mei 7980 man totaal
 RIT op 13 mei 85
RIT/ Technische recherche  tot 20 mei 250
ME 300
Recherche bijstandsteam 40
ondersteuning 25
berging 80 (w.v. 40 RIT)
Inzet uren (tot mei 2002) 130.000 mensuren
onderzoek politie
gespreken met betrokkenen 2000
verhoren getuigen bijna 1000
verhoren Bakker / Pater meer dan 100; steeds zelfde rechercheurs
nagetrokken tips 350
rechtshulpverzoeken / in landen 172 / 23
onderzochte autowrakken 500
telefoonverkeer 13 mei 2000 alle (!)
dossier omvang 80.000 a4 in 195 ordners
aantal rechercheurs "Tolteam" ruim 100
loonkosten (tot mei 2002) 2,3 mln euro
Afgetapte telefoonlijnen 45
vastgelegde gesprekken 14.000
Andere inzet
vrijwilligers, de 'vergeten groep' hulpverleners ruim 1300 hebben zich nadien gemeld
geneeskundigen 13 mei 680 mensen
ambulances 210 waarvan 1 totaal verloren
ambulancepersoneel 402
EHBO 85
huisartsen 45
mediant 30
GGD 31
militairen 13 -14 mei 200
koninklijke marechaussee 50
natres 100
rode kruis >60
duitse hulpverleners >100
edon 100
gemeentelijke inzet 1000 mensen
Bewaking tot november 2000 70 mensen (Randon)
Trauma helikopters 13 mei / 14 mei 5 / 15 met 45 hulpverleners
S.E. Fireworks
begin Tollensstraat 1977
eerste vergunning 18.450 kg
vergunning 1999 158.500 kg
overname door Bakker / Pater / c.s. april 1998
zeecontainers op terrein 16
mavo boxen (garages) 7
compartimenten in bunker 17
loodsen 2
Arbeidsplaatsen 40 part-time, 3 Full-time, 2 half-time
omzet volgens Oosting 1998 2,4; 1999 2,8 miljoen (gulden)
W&V rekening 1999 netto omzet  3,5 miljoen
gediplomeerde oproepkrachten ongeveer 32 van de 40
KvK S.E. Fireworks B.V. 06042762
S.E. Fireworks V.o.f. 06086379
S.E. Fireworks B.V. I. O. 06069479
bedrijfsomschrijving handel in, en bezigen van professioneel vuurwerk
"moeder bedrijf" per 30 maart 2000 (!) Moonlight Events B.V.
kadaster Tollensstraat 50 Lonneker, sectie L, nr 1105
oppervlakte 34,34 are, 3434 m2
Commissie Oosting Commissievergaderingen 30
commissie Oosting 6 leden
Duur onderzoek 9 maanden; start 26 mei 2000
Omvang rapport bijna 2000 pagina's , ruim 9 kilo
medewerkers 69
interviews 234
bezoekers kantoor 187
bezoekers website >20.000 tot 31-1-2001
ontvangen emails 125
ontvangen videobanden 40
ontvangen cd-roms 14
ontvangen brieven 404
verzonden brieven 464
kosten ca. ƒ 10.000.000,00
Politiek
Wethouder Buursink 1 maart 2001
Wethouder Koopmans 19 maart 2001
Gemeente
Directeur Bouw & Milieudienst per 1 juli 2001
Justitie / rechtzaak
Werk politie, OM en rechtbank 154.000 mensuren
Totale loonkosten Euro 3 mln
Onderzoekskosten Euro 865.000
Betr. eigenaren SEF Openbare zittingsdagen 29 (!)
Hoger beroep Openbare zittingsdagen
* De gegevens op deze site zijn ontleend aan de feitenrapportages van de Inspectie voor de Politie, Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Brandweerzorg en Rampenbestrijding.
Overige gegevens uit de diverse kranten en teletekst, diverse rapporten & publicaties, websites etc.

*
nader onderzoek moet plaatsvinden