home
het Gedicht
de Slachtoffers
de Ramp
de Verloren stad
de Rapporten
13 mei Door de jaren
het Recht
13 mei forum
13 mei Links
deze Site
uw  Bijdrage
het gastenboek
de Disclaimer
Mail @13mei2000.nl

Enschede, voorgoed anders

Op zaterdag 13 mei 2000, s'middags om een uur of half 4, boem. Niet zomaar boem, maar geweldig boem! Een enorme explosie legt een groot deel van Enschede plat.Zo enorm dat op kilometers afstand ruiten barsten. Niet normaal, echt niet normaal. Mijn eerst reactie was (en is nog steeds) "Hoe bestaat het dat dat stelletje <censuur> op het gemeentehuis een vergunning geven voor de opslag van zoveel gevaarkijk spul in de stad".Dat er meer mensen zich dit afvragen is slechts een schrale troost, Enschede ligt voor een groot gedeelte in puin. Letterlijk. Enschede voorgoed anders, op de Roombeek en in bestuurlijke zin. Voor het gevoel van veel Enschedeƫrs is 'de gemeente' (mede) verantwoordelijk. Immers, het verlenen van een vergunning houdt een fiattering in van de opslag van veel te veel gevaarlijk materiaal binnen de stad. Dit is geen normaal ongeluk. Dit is ook geen natuurramp. Enschede is iets aangedaan en Enschede is aangedaan. De nazorg is goed(?) geregeld, maar voorzorg verzaakt!

Doel

Ik hoop met dit initiatief een bijdrage  te leveren aan de verwerking (van de gevolgen) van de Ramp, mede door het bieden van allerlei informatie voor belangstellenden. Deze informatie kan voor de een volstrekt oninteressant zijn, voor een ander is het misschien en stukje kennis of wetenschap die helpt bij de verwerking. Ook al zou het "slechts" informatief zijn, dan nog geeft deze site iedereen de gelegenheid zijn of haar eigen bijdrage te leveren, of eigen zienswijzen met anderen te delen. Ook dit is verwerking. Ook kunnen de kale feiten een beter beeld geven van de omvang van de Ramp, vooral voor hen die niet in Enschede of omgeving wonen of werken.

De commissie Oosting zegt in haar eindrapport :"Naar het oordeel van de Commissie hebben internet-sites na een ramp vooral grote waarde als het gaat om de informatievoorziening naar het grote publiek. Via het internet kunnen veelmensen in korte tijd de gewenste informatie krijgen. Daarmee kan ook de werkdruk van de verantwoordelijke instanties worden beperkt."

 Onafhankelijk

Het initiatief voor deze site is genomen door een burger uit Enschede.

Uw medewerking helpt!

Jan Timmerman. Pseudoniem. het is een kleine wereld. Maar ik begrijp er weinig van.

Voor deze site zijn we op zoek naar tipgevers en redactie medewerkers. Stuur gerust een email.